MODLITWA MAŁŻONKÓW

Powierzenie swego małżeństwa Bogu możesz wyrazić poprzez poniższą modlitwę:

Boże w Trójcy Jedyny, który stworzyłeś nas na Swój obraz jako mężczyznę i kobietę, spraw byśmy tak jak Ty w swej różnorodności stanowili jedność. Prosimy abyś pomógł nam zwalczać nasze słabości z którymi nie radzimy sobie. Jezu, Ty do końca poddałeś się woli swego Ojca przez Ducha Świętego, spraw abyśmy i my mogli być oddani sobie nawzajem w naszym małżeństwie. Byśmy pomimo spotykanych w życiu trudności szli przez nie pełni miłości, wzajemnego zrozumienia i szacunku.

Powierzamy Ci Boże nasze małżeństwo i dziękujemy , że dajesz nam poznać Ciebie abyśmy lepiej zrozumieli sens i plan dla naszego wspólnego życia. Amen.

„Jeżeli szczerze oddaliście sprawy swego małżeństwa Bogu, On zacznie je ulepszać, gdyż obiecał to w tych słowach:

„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię”

(Mt 11,28).”

TUTAJ MOŻESZ ZADAĆ PYTANIE:

 


Pytanie

Imiona (imię) i nazwisko lub pseudonim (wymagane)

Adres email (wymagane)

Staż małżeński